THÔNG TIN SẢN PHẨM

KEM PHA CHẾ ĐA DỤNG

KEM PHA CHẾ ĐA DỤNG

Là dòng kem thực vật cô đặc nguyên chất thông dụng trong pha chế và làm bánh. Sản phẩm được tin dùng bởi khả năng phối trộn vượt trội,có thể kết hợp với hầu hết các loại nguyên liệu mà không làm giảm tính ổn định của thành phẩm.
TẢI VỀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

BASE

FLAVORS

ALL-IN-ONE BEVERAGE BASE

ALL-IN-ONE BEVERAGE BASE

LOREM IPSUM

FEATURES & BENEFITS

ACID-RESISTANCE

Virtually any flavors, colors and sweeteners can be added without affecting its stability

ECONOMICAL

More servings per container since All-in-one Beverage Base Non-dairy is concentrated

VERSATILE

Can be used in many recipes from dollop, milk foam, beverage base to desserts & cakes

CONVENIENCE

A ready-to-whip topping cream which is time & storage saving.

CONSISTENT

Virtually any flavors, colors and sweeteners can be added without affecting its stability.