THÔNG TIN SẢN PHẨM

PUDDING

PUDDING RANGE

Pudding ICEHOT là loại pudding dùng ngay, dạng đông Đây là một giải pháp tiện lợi trong pha chế, là nguyên liệu hoàn hảo tạo nên giá trị gia tăng cho các thức uống và các món tráng miệng.
TẢI VỀ THÔNG TIN SẢN PHẨM

PUDDING

FLAVORS

SŪA PUDDING

XOÁI PUDDING

LOREM IPSUM

FEATURES & BENEFITS

TITLE GOES HERE

Convenient and ready-to-use pudding saves labor cost and time

TITLE GOES HERE

Create your unique flavor by adding other ingredients or flavors to Rich’s Original Pudding

TITLE GOES HERE

Rich’s Mango Pudding contains real mango fruit puree 

TITLE GOES HERE

Reheatable and remoulade for ease of operation and flexibility

TITLE GOES HERE

Applicable to diverse beverages and desserts